Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld om de ouders te informeren over praktische zaken en om te laten zien wat de school voor hun kind kan betekenen. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen ontlenen over wat de school hen te bieden heeft. 

Ouders kunnen de school (leerkracht of bestuur) gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. In de schoolgids treft u informatie aan voor zowel het Basis- als het Voortgezet Onderwijs.

De schoolgids wordt opgesteld door de leerkracht/directeur van de school voorafgaand aan het schooljaar. De schoolgids wordt elk jaar binnen het bestuur besproken en dan naar de ouders doorgestuurd. 

Indien ouders in de loop van het jaar vragen of wensen hebben naar aanleiding van deze schoolgids, of suggesties hebben voor verbetering, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de leerkracht/directeur van de school of een lid van het bestuur.