Lesrooster 2019-2020

Lesrooster

Voor het schooljaar 2019-2020 geldt het volgende lesrooster (onder voorbehoud!):

Dag en tijd    Leerlingen
Maandagmiddag    14:30 - 16:00 uur
Kleutergroep
 
Dinsdagmiddag      14.30 - 17:00 uur
Bovenbouw + VO   15:30 - 18:00 uur

Woensdagmiddag  14:30 - 17:00 uur
Middenbouw

Donderdagmiddag 14:30 - 16:00 uur
Onderbouw

 

Absentie beleid

We vragen de ouders hun verlof zoveel mogelijk met de schoolvakanties te laten overeenkomen. De vakanties zijn zo gekozen dat deze gelijk lopen met die van de Britse school Kathmandu (TBS): http://www.tbskathmandu.org/news-and-calendar/tbs-calendar/. Voor de andere dagscholen zijn er minimale verschillen. Wij zien niet graag dat kinderen buiten de vakanties om afwezig zijn!
 

We verwachten van de ouders/verzorgers dat ze de leerkracht tijdig op de hoogte stellen van de absentie van hun kind. Dit kan middels een e-mail bericht of op de dag zelf met een telefonisch contact.

Indien blijkt dat door een belangrijke activiteit op de dagschool (bv. Kerstfeest o.i.d. in de klas of landelijke staking) een groot deel van de groep niet aanwezig kan zijn, kan in overleg gezocht worden naar een andere lestijd. Een les kan echter alleen verzet worden als iedere leerling uit de groep aanwezig kan zijn op de alternatieve lestijd.