Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Leden Vergadering of ALV wordt minimaal 2 keer per jaar gehouden, aan het begin van het schooljaar en tegen het eind van het schooljaar. De ouders van alle kinderen van de school worden hierbij uitgenodigd om hun mening te geven over diverse onderwerpen. In de eerste ALV wordt vooral gekeken naar het financieel verslag van het voorgaande jaar en de begroting voor het huidige jaar. Ook wordt er gekeken naar het bestuursverslag van het voorgaande jaar en de beleids voornemens voor het huidige jaar. In de tweede ALV wordt er vooral gekeken naar de school zelf aan de hand van een onderwijskundig jaarverslag dat is opgesteld op basis van de vorderingen van de kinderen en de tevredenheids evaluatie die door de ouders en kinderen is ingevuld. Tijdens de ALV's worden eventueel leden van het bestuur gekozen.

De eerstvolgende ALV is in oktober 2017. Meer informatie wordt tzt naar de ouders gestuurd in een email.
 
 
Notulen Algemene Leden Vergadering 

ALV april 2016

ALV november 2016

ALV april 2017