Nieuws‎ > ‎

Weekbrief 33 (30 Mei 2010)

Geplaatst 31 mei 2010 01:45 door Het Bestuur

Beste ouders,

Gelukkig ziet het er naar uit, dat er voorlopig geen bandhas of andere strubbelingen zullen zijn. Morgen dus gewoon Nederlandse school, ook al heeft TBS half term vakantie en hebben ook de LS kinderen vrij…

ALV

We hadden afgelopen maandagavond een gezellige ALV in restaurant Turning Point. We blikten kort terug op het afgelopen jaar en, in het kader van ICT ontwikkeling, keken we naar een Powerpoint Presentatie (jawel!) over de plannen voor de komende vier jaar die in het nieuwe schoolplan 2010-2014 staan. Zowel het onderwijskundig jaarverslag als het nieuwe schoolplan zullen binnenkort verschijnen op de website, zodat iedereen e.e.a. nog eens kan nalezen. Dank aan Man Kumari en Marjan, die zich beschikbaar stellen als kasverificatiecommissie en natuurlijk aan Serge, die unaniem herkozen werd als penningmeester. En dat met zoveel competitie van nieuwe kandidaten ;-)…..

Verder is er deze week niet zoveel te melden, behalve dat we in alle groepen bezig zijn met  toetsjes afnemen en ik langzaamaan aan de rapporten ga beginnen. Ik wil de rapporten in de laatste schoolweek van 21 tot 25 juni meegeven. Willen degenen die voor de vakantie nog een gesprekje willen, dit z.s.m. aangeven, dan kan ik daar rekening mee houden. Dit geldt wat mij betreft sowieso voor de ouders waarvan de leerlingen na de vakante niet meer terug komen.

Enkele data om te onthouden:

  • Nieuwe datum voor de schoolreis bovenbouw (maandag- en dinsdaggroepen) is vrijdag 11 juni. Ik zal de betreffende dagschoolleerkrachten hierover inlichten;

  • Schoolvakantiekrant maken: een extra activiteit die hoort bij het schoolrooster en dus in principe verplicht is om aan de vereiste lesuren te komen. Dit doen we op zaterdag 19 juni, 9.00 - 11.00 uur. Lekker tekenen, schrijven, puzzeltjes maken, etc., zodat we samen een leuke lees- en doekrant voor de zomervakantie maken! Deze krijgt iedereen in de laatste schoolweek mee naar huis;

  • Laatste schooldag op ’t Bartje is donderdag 24 juni.

Nog een fijn restje weekend en geniet van de vele elektriciteit (hoewel ik nu weer even zonder stroom zit…). Tot later deze week!

Groetjes,

Silvie

Comments