Nieuws‎ > ‎

Weekbrief 18 (29 Januari 2011)

Geplaatst 1 feb 2011 23:11 door Het Bestuur   [ 1 feb 2011 23:13 bijgewerkt ]
Beste ouders,

Het was weer een gezellige week op de Nederlandse School! De kinderen hebben op maandag en donderdag lekker in de zon op de veranda zitten werken.

Klasse(n)werk

Maandag was het een gezellige boel. Er werd geschoven met tafels, zodat iedereen die dat wilde in de zon kon zitten. Er werden hier en daar wat gemiste toetsjes ingehaald en verder is iedereen begonnen aan een spiksplinternieuw boek uit de serie Zinder. Zinder is een dit jaar aangeschaft pakket (leeftijd 10+) voor wereldoriëntatie en begrijpend lezen met informatieve boeken en bijbehorende werkboekjes over uiteenlopende onderwerpen, zoals Dr. Bloedzuiger (over Middeleeuwse geneeskunst) en Skiën in de woestijn. De kinderen waren erg enthousiast!

Op dinsdag hebben de dames van groep 3 flink geoefend met spelling met ouderwetse letterdozen en verder hebben we met z’n allen een nieuw thema uit NederLAND INZICHT, De Vuilnisman, aangesneden. Aan het eind van de middag hebben we “Schipper mag ik overvaren?” gezongen en gespeeld.

Woensdag was de hele club eindelijk weer eens compleet en zijn we naast het gewone boekenwerk begonnen met het lezen en bespreken van het boek “Hadden we er maar wat van gezegd” van Jan de Zanger. Verder lekker gescrabbeld, wat zelfs de voorkeur had boven een stuk film!

Donderdag hebben we naast deel 2 van de spellingtoets o.a. een les uit Nieuwsbegrip gedaan, begrijpend lezen a.d.h.v. de actualiteit, in dit geval een nieuwsoverzicht over 2010.

Rapportbesprekingen

Zoals eerder gezegd, krijgen de kinderen de komende week hun rapporten mee naar huis. Jullie kunnen dit dan thuis rustig doorkijken en dan graag de week erop bij de rapportbespreking weer mee terug nemen, zodat ik ze kan laten kopiëren voor de leerlingendossiers. Voor zover dat nog niet gebeurd is, willen jullie even bevestigen of de geplande tijd voor de bespreking (zie vorige weekbrief) voor jullie uitkomt?

Overigen

  • Sommigen van jullie hebben het al gehoord en anderen hebben misschien met verbazing op de website gezien, dat er per 1 augustus 2011 een vacature open staat op ’t Bartje: het is nog niet helemaal zeker, maar de kans is groot dat ik vanwege Riks werk aan het eind van dit schooljaar Nepal ga verlaten! Zoals ik vanaf het begin af aan heb gezegd, zou ik graag wat langer op ’t Bartje blijven, maar dit kan alleen als Rik hier ook een betaalde baan heeft. Hoewel het dus nog niet zeker is, lijkt het erop dat Rik buiten Nepal werk krijgt en we dus weggaan. De eerste kandidaten voor de baan hebben zich al gemeld… Wordt vervolgd…

Een fijn weekend en werkweek voor iedereen. Geniet van de zon!

Groetjes,

Silvie