Nieuws‎ > ‎

De eerste twee weken van dit schooljaar!

Geplaatst 24 aug 2012 20:36 door 't Bartje

Beste ouders,

 

Er is alweer twee weken hard gewerkt op ’t Bartje! In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat we zoal gedaan hebben. Het zal jullie opvallen dat het thema ‘muziek’ op dit moment centraal staat op ’t Bartje. Zet alvast een kruis in jullie agenda/ op jullie kalender bij 22 september. Dit is de eerste cultuurdag van ’t Bartje dit jaar. We organiseren deze dag samen met muziekschool SPAK! Er wordt een spetterende muzikale show vol Nederlandse cultuur voorbereid. De kinderen worden de 22e om 9.00 uur bij het SPAK verwacht en jullie als ouders zijn rond lunchtijd van harte welkom bij het SPAK om de talenten van jullie kinderen te bewonderen! Meer informatie over deze dag volgt in de komende nieuwsbrieven.

 

Klasse(n)werk

De VO groep beet vorige week maandag de spits af. We begonnen met een uitbeeld/ raadspel met vragen over de vakantie. Geïnspireerd door het gedicht ‘starend over lage landen…’ hebben de leerlingen een gedicht geschreven over hun vakantie. Tara en Elseline hebben uit Nieuw Nederlands gewerkt en Stephan en Kris zijn aan de slag gegaan met Nieuwsbegrip over André Kuipers. Afgelopen week hebben we gesproken en gewerkt over muziek in het algemeen en Nederpop (Nederlandse muziek) in het bijzonder. Daarnaast is er gewerkt uit de methodes en hebben Kris en Stephan ons verteld over André Kuipers zijn terugkomst op aarde.

Vorige week dinsdag kwamen Daan en Teun voor het eerst naar de Nederlandse school. Zij hebben samen met Liva, Emma en Tijs les. We hebben eerst uitgebreid kennisgemaakt met elkaar en een vakantie uitbeeld/raadspel gedaan. Daarna is er uit Taalactief gewerkt. Aan het eind van de les hebben we een begin gemaakt met begrijpend lezen rondom de SamSam (tijdschrift voor jonge wereld burgers). Deze week hebben we het huiswerk van de SamSam nabesproken. We hebben een woordweb gemaakt rondom muziek. Iedereen heeft een geluiden verhaal geschreven (een verhaal waarbij de geluiden met muziekinstrumenten uitgebeeld worden). En er is hard gewerkt uit Taalactief. Tijs heeft een begin gemaakt in de VO methode Nieuw Nederlands.

Vorige week woensdag  kwamen Hanna, Zia en Freya naar school. Eerst hebben we samen gegeten en daarna was het tijd om te kijken hoe het met Raai de Kraai was. Raai had tekeningen gemaakt van alles wat hij in de vakantie had gedaan. Bij deze tekeningen hebben we geschreven wat er op te zien was en daarna hebben we er een boekje van gemaakt. Raai had alles wat op de tekeningen te zien was ook in zijn tas zitten, zo hebben wij ook samen een puzzel gemaakt en memory gespeeld. Hanna, Zia en Freya hebben zelf ook tekeningen gemaakt van wat ze in de vakantie hebben gedaan en daarvan een echt boekje gemaakt. Freya is helemaal vol van het baby broertje of zusje wat ze gaan krijgen, dus in haar boekje is op elke pagina al een baby te zien. Deze week had Raai het boek over de zingende vis in zijn tas. In dit boek zijn allemaal muziekinstrumenten te horen als je op een bepaald punt van de kaft drukt. We hebben zelf ook muziek gemaakt met verschillende instrumentjes (sambaballen, tamboerijn, belletjes en xylofoon). Dit laatste instrument hebben we daarna zelf nagemaakt. Ayman en Daniel hadden vorige week donderdag samen les. Ayman had zijn vakantiedagboek mee, waarin hij verhaaltjes had geschreven over wat hij mee heeft gemaakt in de vakantie. Deze hebben we eerst samen gelezen. Ayman en Daniel hebben zelf woordkaarten gemaakt bij de klanken die ze nog moeilijk vinden (au, eu, u, o). Daarna zijn zij gestart met Taalactief2. Deze week hebben we verder gewerkt uit Taalactief, het hoofdstuk gaat over wonen. We hebben woordraadspelletjes gedaan rondom de nieuwe woorden. Het laatste deel van de les hebben we over muziek gehad; het boek van de zingende vis gelezen, instrumentjes bespeeld, een muziekverhaaltje geschreven en gestart met het maken van instrumentjes.
 

Mededelingen

  • Houd zaterdag 22 september vrij voor de cultuurdag van ’t Bartje i.s.m. SPAK!
  • Houd donderdagavond 20 september (ook) vrij voor het bijwonen van de ALV.
  • We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wie wil deel uit gaan maken van dit leuke team?
  • In december komt Sinterklaas hopelijk weer naar Nepal! In Nederland ligt het strooigoed al in de winkels. Nu kan Sint wel wat hulp gebruiken, dus mochten jullie nog bezoek uit Nederland krijgen willen jullie hen dan vragen om strooigoed en kleine doosjes/ zakjes snoepjes (bijv. van HEMA, AH om maar even reclame te maken) mee te nemen. Kari van het Nederlands Consulaat neemt dit graag voor de Sint in bewaring.

 

Mochten jullie vragen/ opmerkingen hebben loop gerust binnen bij ’t Bartje of bel/mail me!

 

Zonnige groeten,

Rianne

 

Comments