Nederlandse School 't Bartje in Nepal

Welkom bij de website van de Nederlandse School 't Bartje in Kathmandu, Nepal. De Nederlandse School 't Bartje is een vereniging die zich ten doel stelt het verzorgen van Nederlandse taal- en cultuurlessen (NTC) voor de in Kathmandu en omgeving wonende Nederlandstalige kinderen en/of kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die ingeschreven staan als leerling. De vereniging probeert bij het organiseren van de Nederlandse taal- en cultuurlessen een zo groot mogelijke groep te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en tijd van Nederlandstalige kinderen. In verschillende groepen (varierend van kleuters tot VO leerlingen) worden lessen aangeboden van 3 uur per week, die een aanvulling op het onderwijs van de dagschool vormen.

 

De Nederlandse School 't Bartje is een NTC-school aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en houdt zich aan de NOB-richtlijnen en de door het Bestuur vastgestelde en door de Onderwijs Inspectie goedgekeurde schoolplannen. De lessen worden verzorgd door een bevoegde leerkracht die tevens directeur is van de school. Samen met het Bestuur van de school, bestaande uit ouders van leerlingen, wordt het schoolplan, de begroting en de schoolgids opgesteld.