Voorgezet Onderwijs

In de Voortgezet Onderwijs groep zitten alle leerlingen van groep 8 en hoger. Leerlingen werken, afhankelijk van hun taalniveau, met de methode TaalActief, Hotel Hallo, Zeg ’t eens of Nieuw Nederlands voor het VO. Tijdens de les gaan we vaak aan de slag met NieuwsBegrip en maken we tijd voor het Jeugdjournaal. Daarnaast besteden we iedere les ook tijd aan een ‘Nederlands’ onderwerp. Thema’s die gedurende het jaar voorbij komen zijn bijvoorbeeld: Hollandse meesters; Prinsjesdag; Verkiezingen; Media; Sinterklaas en Kerst; Deltawerken; Ontdekkingsreizen; Koningsdag.


Een les ziet er ongeveer zo uit:


15:30    Verzamelen op het schoolplein van de Britse School, hapje en drankje

15:45    Bespreken van de les, wat gebeurt er op dit moment in Nederland

16:00    Aan de slag met NieuwsBegrip

16:30    Jeugdjournaal of Klokhuis

16:45    Pauze

17:00    Werken in de methodes

17:30    Thematisch, bijvoorbeeld presentatie, drama, schrijf- of teken opdracht

18:00    Samen lezen of vrij lezen

18:15    Taal spelletje

18:30    Einde


Voor een indruk van onze school en de laatste foto updates, zie onze Facebookpagina! 
De VO leerlingen hun hulp was ook dit jaar weer onmisbaar bij de voorbereidingen van het bezoek van de Sint aan Nepal! Er werd uitgebreid informatie gezocht over de verschillende alfabetten die in de verschillende werelddelen worden gebruikt. Dit werd allemaal uitgetekend op een grote wereldkaart die op 2 december bij de presentatie voor Sint en de Pieten gebruikt werd. Daarnaast vierden we natuurlijk ook dit jaar weer Sinterklaas tijdens de les, compleet met suprises, gedichten en cadeau's.
 
 

De VO leerlingen hebben tijdens de eerste les allemaal een portret uitgezocht, gemaakt door Vincent van Gogh of Rembrandt van Rijn. Zij mochten hierbij vertellen waarom dit portret hun aansprak. Daarna kregen ze de opdracht om een verhaal over de geportretteerde persoon te schrijven. Dit verhaal mocht gaan over de echte persoon die op het schilderij is afgebeeld, maar ze mochten er ook voor kiezen om zelf te bedenken wie de persoon op het schilderij zou kunnen zijn en wat die persoon meemaakt.
 
 
 
Het verhaal van Hans Petersen door Tara Sharma
 
 
 
 
Sakia door Elseline Smith
 
De eerste bijdrage aan deze pagina komt van Stephan, die als creatieve schrijfopdracht een gedicht schreef n.a.v. het boek "Hadden we er maar wat van gezegd" van Jan de Zanger. Klik hier om het gedicht te lezen.

Nog een paar gedichten van Stephan en Erik.