Groep 3

In deze groep zitten leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met zeven (afhankelijk van het taalniveau). We werken onder andere met Veilig Leren Lezen (VLL), Stenvert blokken en Mondeling Nederlands Nieuw. Thema’s die gedurende het jaar passeren zijn bijvoorbeeld: Emoties; Helden; Sinterklaas; Kerst; Seizoenen; Beroepen; De ander en ik; Koningsdag; Op reis.


Een les ziet er ongeveer zo uit:


14:30    Verzamelen op het schoolplein van de Britse School, hapje en drankje, buitenspelen

14:45    In de kring, weekend bespreken en het plan voor de dag

15:00    Aan de slag met taal, VLL en Mondeling Nederlands Nieuw

15:30    Samen een verhaal lezen

15:45    Pauze

16:00    Dictee, zelf lezen, extra oefenen of werkjes bespreken

16:30    Knutsel of drama opdracht, thematisch

17:00    Filmpje thematisch, bijvoorbeeld Aap Poot Pies of Huisje Boompje Beestje

17:15    Vrij spelen

17:30    Einde


Voor een indruk van onze school en de laatste foto updates, zie onze Facebookpagina!

Comments